De regels

De verplicht en minimale inspectiefrequentie hangt af van het soort stookinstallatie. De wet maakt onderscheid tussen installaties waarvoor wél en waarvoor géén milieuvergunning vereist is. Voor de eerste groep staat in die vergunning beschreven hoe onderhoud en inspectie moet plaatsvinden. De tweede groep valt onder het Activiteitenbesluit. Daarin is sprake van gasgestookte- en niet-gasgestookte installaties. Voor de wettelijke verplichte inspectiefrequentie, zie onderstaande tabel:
 

Vermogen

Gasgestookte installaties

Niet-gasgestookte installaties

< 20 kW

x

x

20 - 100 kW

x

Minstens eens per 4 jaar

> 100 kW

Minstens eens per 4 jaar

Minstens eens per 4 jaar

 

Maar let op: De wetgever stelt de minimale eisen. Een doelmatige en echt functionele onderhouds- en inspectiefrequentie van stookinstallaties is mede afhankelijk van de omgeving waarin de installatie geplaatst is en het gebruiksdoel. Om dit alles op de juiste wijze te kunnen bepalen, moet bij de ingebruikname een risico-inventarisatie verricht worden. De uitkomsten daarvan liggen vast in het rapport van de Eerste Bijzondere Inspectie (EBI). Onderhoud aan stookinstallaties is privaatrechtelijk geregeld via de zorgplicht. Dit dient volgens de richtlijnen van de fabrikant / leverancier uitgevoerd te worden.

 

Degelijke inspectie

Komt uw stookinstallatie in aanmerking voor verplichte periodieke inspectie, dan doet u er goed aan deze te laten verrichten door Kemkens met het door de overheid voorgeschreven certificaat van de Stichting Certificatie Inspectie- en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS). Kemkens voert de inspectie- en onderhoudswerkzaamheden uit op de manier die de wetgever eist én voert de werkzaamheden uit conform de aanwijzing die in het EBI-rapport staan. Maar er is meer! Bij een degelijke inspectie kunnen ook gebreken aan het licht komen die de betrouwbaarheid van de apparatuur negatief kunnen beïnvloeden. Tijdig onderhoud voorkomt kostbare storingen en gevaarlijke situaties. Bovendien verbruikt goed functionerende apparatuur doorgaans aanzienlijk minder brandstof! Zo snijdt een mes aan vele kanten: een hoger rendement, méér veiligheid, optimale bedrijfszekerheid én lagere belasting van het milieu zijn het resultaat.

© 2016 Kemkens.

Alle rechten voorbehouden.