Koeling

 

Bijvulling koelgas R-22 verboden per 1 januari 2010

 

 

Gerecycled R-22

In het verleden hebben wij u gewezen op feit dat per 1 januari 2010 geen bijvulling van nieuw koelgas R-22 meer mag plaatsvinden. Alleen gerecycled R-22 uit bestaande installaties mag dan nog worden gebruikt. De beschikbaarheid van dit gas is afhankelijk van het vrijkomen uit ombouwen van installaties naar een ander koudemiddel of retrofit van bestaande R-22 installaties. Dit kan volgende jaren eventueel een probleem voor u opleveren. Daarom
vinden wij het, als uw koelinstallateur, belangrijk u nogmaals hierover te informeren.

 

De regeling betreffende de uitfasering van R-22 is als volgt:

  • Per 01 januari 2000 mogen HCFK’s (waaronder R-22) niet meer worden toegepast in openbare of voor distributie gebruikte koel- en vrieshuizen en in installaties met een totaal aandrijf-(as) vermogen van 150 kW en meer.
  • Per 01 januari 2001 mogen HCFK’s (waaronder R-22) nier meer toegepast worden in nieuwe koel- en klimaatregelinginstallaties.
  • Per 01 januari 2010 mogen nieuw geproduceerde HCFK’s (R-22) niet meer worden gebruikt voor service- en onderhoudswerkzaamheden. Dus ook na reparatie niet meer bijvullen met nieuw geproduceerde HCFK’s.
  • Per 01 januari 2015 mogen HCFK’s (R-22) niet meer worden gebruikt voor service- en onderhoudswerkzaamheden. Dat houdt in dat u ook na reparatie niet meer kunt bijvullen met geregenereerde HCFK’s dus afbraak of Retrofitten naar ander koudemiddel.

Wat nu te doen met uw R-22 installatie?

A) Doorgaan

Indien uw installatie lekdicht blijft kunt u tot ver na 2015 blijven doordraaien.
Krijgt u toch lekkages en dient koelgas bijgevuld te worden dan loopt u het risico dat gerecycled R-22 wellicht op dat moment niet verkrijgbaar is of niet meer gevuld mag worden (na 01/01/2015).

B) Ombouwen

U kunt uw installatie laten ombouwen naar een vervangend koudemiddel zonder Chloor. Voorbeelden hiervan zijn R-404a, R-507, R-134a of eventueel Ammoniak. Voordat u hiertoe besluit zal er wel een nauwkeurige analyse van uw installatie moeten plaatsvinden ivm het aanpassen van de leidingen, olie, ventielen etc. Hierbij geldt, begin niet te laat met de ombouw.

C) Toepassen van een retrofit

Bij toepassing van een retrofit vervangt u het bestaande koudemiddel door een ander dat de specifieke eigenschappen van R-22 het meest benaderd.
Bij toepassen van de nu beschikbare retrofits kan dit ten koste gaan van de beschikbare koelcapaciteit. Indien u voor deze oplossing kiest geldt dat dit tijdig dient te gebeuren.

D) Gehele installatie vervangen

Qua kosten is dit de duurste en een ingrijpende oplossing, toch is het ook de beste oplossing naar de toekomst gezien. Voordeel is dat uw installatie aan de meest recente technologieën voldoet en u nu de meest optimale energie/efficiency kunt verkrijgen. Uw installatie voldoet nu aan alle gestelde eisen.
 

Voor alle oplossingen geldt dat er tijdig de benodigde eerste stappen gezet worden.
Indien u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen en/of opmerkingen heeft neemt u dan a.u.b. contact met ons op.

© 2016 Kemkens.

Alle rechten voorbehouden.